پروزه دیوان عالی کشور

کارفرما:دادگستری کل استان قم

مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس:09129380686