کارفرما:جناب مهندس خلیفه قلی

مجری:گروه فنی مهندس الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس:09129380686