هتل پارس قم

کارفرما: شرکت اهرام گستر

مجری: گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس: 09129380686