کارفرما: شرکت زرین دام ساوه

مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس:09129380686