ساختمان مسکونی نرگس
آدرس:خیابان جمهوری کوچه ۳۷
متراژ ۶۰۰متر مربع
کارفرما:مهندس نورایی

مجری: گروه فنی مهندسی الماس عرشه به مدیریت مهندس فلاح