اجرای سقفهای کارخانه پودر سوخاری
آدرس:» قم شهرک شکوهیه خیابان شهید اوینی کوچه ششم

متراژ ۲/۰۰۰ متر مربع

مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس:09129380686