کارخانه چسب ثنا
شکوهیه
متراژ ۱۲۰۰متر مربع
کارفرما:مهندس شهیدی

مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه به مدریت مهندس فلاح