انواع ورق عرشه فولادی

عرشه فولادی یک ورق فولادی موج دار به شکل سرد است که توسط تیرچه پشتیبانی می شود. برای حمایت از بتن یا غشای عایق سقف استفاده می شود. این محصول برای ارائه یک محصول کارآمد از نظر ساختاری برای استفاده در سیستم های سقف و کف ساخته شده است.   طراحی و ساخت آن خواص فولاد را به منظور […]