اجرای پروژه مسکونی بهشت

کارفرما:جناب مهندس خلیفه قلی مجری:گروه فنی مهندس الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح شماره تماس:09129380686

اجرای پروژه دیوان عالی کشور

پروزه دیوان عالی کشور کارفرما:دادگستری کل استان قم مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح شماره تماس:09129380686

اجرای پروژه هتل پارس قم

هتل پارس قم کارفرما: شرکت اهرام گستر مجری: گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح شماره تماس: 09129380686