اجرای سقف عرشه فولادی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این مقاله پروژه‌ی اجرا شده توسط گروه فنی مهندسی الماس عرشه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان را برای شما قرار داده ایم و مراحل اجرا را برای شما توضیح داده ایم این پروژه به کارفرمایی شرکت تاقدیس سازان در تاریخ مهر1393به گروه فنی مهندسی الماس عرشه سپرده شد و در تاریخ اسفند1396تحویل کارفرما داده […]